Következő események
No events
 
LoginContactForum
Bemutatkozás

SMSZlog_kozepes_blue.gif A Síoktatók Magyarországi Szövetsége (SMSz) az OKJ képesítéssel és éves működési engedéllyel  rendelkező sí- és egyéb havas sportokat oktató szakemberek egyesülete, mely ellátja az oktatóképzéssel és továbbképzéssel kapcsolatos szakmai feladatokat és képviseli tagjai érdekeit.
 

Read more...
ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

Az SMSZ 2016. május 30-án megtartott évi rendes Közgyűlésén 37 szavazásra jogosult tag jelent meg és az alábbi határozatokat hozta: 

1/2016. 05. 30. Kgy. határozat

A Síoktatók Magyarországi Szövetségének Közgyűlése az Elnökség beszámolóját elfogadja.

2/2016. 05. 30. Kgy. határozat

A Síoktatók Magyarországi Szövetségének Közgyűlése a Felügyelő Bizottság beszámolóját elfogadja.

3/2016. 05. 30. Kgy. határozat

A Síoktatók Magyarországi Szövetségének Közgyűlése az egyesület 2015. évi mérlegét és közhasznúsági jelentését egyhangúlag elfogadja.

4/2016. 05. 30. Kgy. határozat

A Síoktatók Magyarországi Szövetségének Közgyűlése az egyesület tagsági díját a 2017. évtől kezdődően az alábbiak szerint állapítja meg:

Rendes természetes személy tagok:

-        12.000 Ft/év

-        nappali tagozatos diák, 62 év feletti rendes tagok, súlyos fogyatékossággal élők: 6.000 Ft/év

Pártoló természetes személy tagok vagyoni hozzájárulásának minimális mértéke megegyezik a rendes tagok tagdíjának mértékével

-        12.000 Ft/év

-        nappali tagozatos diák, 62 év feletti rendes tagok, súlyos fogyatékossággal élők: 6.000 Ft/év

Rendes nem természetes személy tagok: 50.000 Ft/év

Pártoló nem természetes személy tagok vagyoni hozzájárulásának minimális mértéke megegyezik a rendes nem természetes személy tagák által fizetendő tagdíj mértékével.

A tiszteletbeli tagok nem fizetnek tagdíjat.

Az emelt tagdíj első alkalommal a 2017-es évre 2016. október 31. napjáig fizetendő.

5/2016. 05. 30. Kgy. határozat

A Síoktatók Magyarországi Szövetségének Közgyűlése az SMSZ és dr. Egri Katalin elnök közötti 2016. január 01. napjával kezdődő határozatlan időre szóló adminisztratív, pénzügyi és jogi feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződést jóváhagyja.

6/2016. 05. 30. Kgy. határozat

A Síoktatók Magyarországi Szövetségének Közgyűlése az egyesület 2016. évre szóló költségvetési tervét elfogadja.

7/2016. 05. 30. Kgy. határozat

A Síoktatók Magyarországi Szövetségének Közgyűlése az egyesület módosított Alapszabályát a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező szövegezéssel elfogadja.

8/2016. 05. 30. Kgy. határozat

A Síoktatók Magyarországi Szövetségének Közgyűlése az Elnökség szakmai beszámolóját egyhangúlag elfogadja.

 

Be first to comment this article | Add as favourites (0) | Quote this article on your site

 
Meghívó 2016. évi Rendes Közgyűlésre

Kedves Tagtársunk!

A Síoktatók Magyarországi Szövetsége évi rendes közgyűlését

    2016. május 30-án (hétfőn) 17.30 órakor 

tartja, melyre rendes és pártoló tagjait meghívja.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre az Alapszabály 3.1.1. pontja alapján változatlan napirenddel 2016. május 30-án 18 órakor kerül sor, amely közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A Közgyűlés helyszíne:

    Testnevelési Egyetem, 1123 Budapest, Alkotás u. 44.

     Főépület I. em. Hepp Ferenc terem

 

A közgyűlés napirendi pontjai:

    1.      Az Elnökség beszámolója

2.      Az SMSZ 2015. évi pénzügyi beszámolója

3.      A Felügyelő Bizottság beszámolója

4.      A 2015. évi mérleg beszámolója, közhasznúsági jelentés ismertetése és      jóváhagyása

5.      Döntés tagdíjról

6.      A 2016. évre szóló költségvetési terv jóváhagyása

7.      Alapszabály módosítása

8.      Beszámoló az SMSZ 2016. évi szakmai programjáról és terveiről

9.      Oklevelek átadása a sikeres továbbképzést teljesítő tagok részére

10.   Egyebek

A közgyűlésen szavazati jogát mindenki csak rendezett tagdíjjal és személyesen gyakorolhatja, képviseletre meghatalmazás nem adható. Kérjük, a közgyűlés napjáig mindenki rendezze elmaradt tagdíját (OTP 11701004-20132792-00000000).

Az Alapszabály 3.1.1. pontja értelmében „A meghívót az egyesület a költségek csökkentése érdekében kizárólag elektronikus úton küldi meg a tagnak.”

 Budapest, 2016. május 12.

 dr. Egri Katalin elnök

Be first to comment this article | Add as favourites (0) | Quote this article on your site

 
Elnökségi ülés 2016.05.09.18 óra

MEHÍVÓ

A májusi évi rendes közgyűlés előkészítésére való tekintettel elnökségi ülést hívok össze.

Az elnökségi ülés időpontja: 2016. május  09. hétfő 18 óra

helyszíne: SMSZ Iroda 1037 Budapest, Bécsi út 314. B. I. em.2.

Napirendi pontok:

1.)    Elnök beszámolója az utolsó elnökségi ülés óta eltelt időszak eseményeiről, elvégzett feladatokról  

2.)    Írásbeli határozatok jóváhagyása  

3.) A 2016. május 30-án megrendezésre kerülő évi rendes közgyűlési előterjesztések megtárgyalása, jóváhagyása

- 2015. évi beszámoló-tervezet jóváhagyása

- 2015. évre vonatkozó közhasznúsági melléklet tervezetének jóváhagyása

- 2015. évi pénzügyi beszámoló jóváhagyása

- 2016. évre szóló költségvetés-tervezet jóváhagyása

- Szakmai beszámoló-tervezet jóváhagyása

- Alapszabálymódosítás tervezete

4.) Demo Csapat programjának megtárgyalása, jóváhagyása

5) Állásfoglalás előkészítése a síelés közbeni balesetek megelőzésével kapcsolatos tudnivalókról

6)  Egyebek

 

dr. Egri Katalin elnök 

Be first to comment this article | Add as favourites (0) | Quote this article on your site

 
Tisztújító Közgyűlés módosított napirendje

Kedves Tagtársunk!

A Síoktatók Magyarországi Szövetsége tájékoztatja Tagjait, hogy az Elnökség a

2015. december 7-én (hétfőn) 17.30 órakor megrendezésre kerülő Tisztújító Közgyűlésének napirendjét kiegészítette.

(a módosított napirend és egyéb részletek megtekintéséhez kattints a Részletek../Read more... szövegre)

 

Be first to comment this article | Add as favourites (0) | Quote this article on your site

Read more...
 
Elnökség határozatok, 2015.12.05

A 2015. december 7. napjára kitűzött Tisztújító Közgyűléssel kapcsolatos kérdésekben az Elnökség az Alapszabály 3.2.9 pontjában foglalt rendelkezések betartása mellett az lentihatározatokat hozta (a Részletek.../Read more... feliratra kattintva láthatók).

 

Be first to comment this article | Add as favourites (0) | Quote this article on your site

Read more...
 
A jelöltek szakmai önéletrajzai és motivációs levelei

2015. 12. 07-i közgyűlés meghívójában, a jelöltek listájában találhatók a jelöltek önéletrajzainak és motivációs leveleinek linkjei, melyeket itt elértek!
 

Be first to comment this article | Add as favourites (0) | Quote this article on your site

 
Elnökségi határozatok, 2015. 11.24.

A Elnökség 2015. december 24-i ülésén hozott határozatokat a Részletek.../Read more... szövegre katintva olvashatjátok.

Be first to comment this article | Add as favourites (0) | Quote this article on your site

Read more...
 
MEGHÍVÓ TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSRE 2015.12.07.17.30

Kedves Tagtársunk!

A Síoktatók Magyarországi Szövetsége meghívja rendes és pártoló tagjait az egyesület Tisztújító Közgyűlésére, melynek időpontja

2015. december 7-én (hétfőn) 17.30 óra.  

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést az eredetileg meghirdetett napirenddel és helyszínre 2015. december 7-én 18 órára hívjuk össze, amely közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 

Közgyűlés helyszíne: Premium Apartman és Wellness Ház, 1134 Budapest, Országbíró utca 44–46.

Be first to comment this article | Add as favourites (0) | Quote this article on your site

Read more...
 
Elnökségi ülés 2015. 11.24. 17.30

Az ülés időpontja: 2015. november 24. 17.30 óra

Helyszíne:  SMSZ Iroda

Napirendi pontok:    

1. Tagfelvételi kérelmek elbírálása

2. A közgyűléssel kapcsolatos teendők megbeszélése

3. Egyebek

Be first to comment this article | Add as favourites (0) | Quote this article on your site

 
Elnökségi határozatok 2015.11.14.

Az SMSZ Elnöksége 2015. 11. 14-én tartott rendkívüli ülésén az alábbi határozatokat hozta: 

1/2015.11.14. sz. Elnökségi határozat: Az Elnökség úgy határoz, hogy a 2015. december 7 –i közgyűlést megelőző 30 nap alatt új tagot nem vesz fel.

2/2015.11.14. sz. Elnökségi határozat: Az elnökség az Alapszabály 2.2.2 pontja rendelkezése alapján úgy határoz, hogy azon egyesületi tagok tagsági jogviszonyát felmondja, akik elmaradt tagdíjukat az elnökség írásbeli felszólítását követően a mai napig sem fizették meg.

Az Elnökség az ülésen megárgyalt két új tagfelvételi kérelmet és úgy határozott, hogy a jelentkezőket az egyesület tagjai közé nem veszi fel. Nevezetteket ajánlott levélben értesítette azzal, hogy tagfelvételi kérelmüket a december 7-i közgyűlés után nyújtsák be újra.   

 

Be first to comment this article | Add as favourites (0) | Quote this article on your site

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

Results 1 - 25 of 78

Dorog 16

 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók