Következő események
No events
 
LoginContact
Bemutatkozás

SMSZlog_kozepes_blue.gif A Síoktatók Magyarországi Szövetsége (SMSz) az OKJ képesítéssel és éves működési engedéllyel  rendelkező sí- és egyéb havas sportokat oktató szakemberek egyesülete, mely ellátja az oktatóképzéssel és továbbképzéssel kapcsolatos szakmai feladatokat és képviseli tagjai érdekeit.
 

Read more...
Síoktatók Magyarországi Szövetsége PDF Print E-mail

SMSZlog_kozepes_blue.gif A Síoktatók Magyarországi Szövetsége (SMSz) az OKJ képesítéssel és éves működési engedéllyel  rendelkező sí- és egyéb havas sportokat oktató szakemberek egyesülete, mely ellátja az oktatóképzéssel és továbbképzéssel kapcsolatos szakmai feladatokat és képviseli tagjai érdekeit.
 

A HELY, AHOL A KEDVTELÉS SZAKMÁVÁ VÁLIK 

A Síoktatók Magyarországi Szövetsége (SMSZ) Magyarországon az egyetlen olyan havas sportok oktatásával foglalkozó egyesület, melynek minden tagja rendelkezik OKJ sportoktatói szakképesítéssel. Alapszabálya értelmében tagjai háromévente teljesítendő gyakorlati továbbképzésen vesznek részt, mely a működési engedély megszerzésének feltétele. Szakképzett oktatóink hazai és külföldi síiskolákban illetve az utazási irodák által szervezett vagy magán szervezésű utakon végzik oktatói munkájukat.

A síelés, hazánkban is az egyik legkedveltebb téli sport, amelyet mintegy 500-700 ezren űznek rendszeresen. A síelés iránti érdeklődés a 70-es évek elejétől rohamosan nőtt. Ezzel párhuzamosan a kezdő sízőknél, sőt a gyakorlottabbak körében is rendkívüli mértékben megnőtt a síoktatás iránti igény.  A síelni tanuló számára a jó felszerelés mellet legfontosabb a biztonságos síelés technikájának elsajátítása, mely leggyorsabban a szakszerű oktatással szerezhető meg.

Az SMSZ alapvető feladatának tartja a havas sportok kultúrájának terjesztését. Szeretné elérni, hogy azok, akik a téli sportok szerelmesei minél korszerűbb tudás birtokába jussanak és a pályákon minél nagyobb biztonsággal hódolhassanak kedvtelésüknek. 

A Síoktatók Magyarországi Szövetsége (SMSZ) 1989-ben alakult a síoktatóképzés megszervezése és egységesítése, a vizsgázott síoktatók szakmai továbbképzése és egy szervezetbe tömörítése valamint érdekképviseletének ellátása céljából. Az SMSZ 1991 óta folyamatosan végzi a síoktató tanfolyamok szakmai elméleti és gyakorlati képzését. Az SMSZ tagságát jelenleg mintegy 400 szakképzett síoktató alkotja.

Tagjaink munkáját és szakmai fejlődését az SMSZ által szervezett szakmai estek, tematikus táborok és egyéb közösségi programok segítik.

 

A SZAKKÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS:

A síoktató alapképzés terén az SMSZ együttműködik a Testnevelési Egyetem (TF) Felnőttképzési Csoportjával. A TF, mint képzőintézmény által meghirdetett OKJ tanfolyamon ( http://tf.hu/kepzeseink/okj/sportoktato-tanfolyam) sajátítható el a síoktató szakma. A TF a sportoktatói tanfolyamok általános sportelméleti képzését biztosítja, a Síoktatók Magyarországi Szövetsége pedig síoktatás szakmai gyakorlati, módszertani és elméleti képzését végzi. A sikeres vizsgákat követően az OKJ sportoktatói képzettségről az állami bizonyítványt a TF Felnőttképzési Csoportja állítja ki, melynek elnevezése „sportoktató sí sportágban”.

 

Az SMSZ továbbképzési rendszerében négy minősítési fok teljesíthető:

SMSZ Síoktató*, SMSZ Síoktató**, SMSZ Síoktató***, SMSZ Síoktató****.

 (Képzési rendszerünkről bővebben: http://www.sioktatas.hu/index.php?ption=com_content&task=view&id=434&Itemid=42 )

 Az állami OKJ alapképzés elvégzésével az SMSZ-be belépő oktató az SMSZ Síoktató* fokozatot szerzi meg. A további minősítések megfelelő idejű oktatási gyakorlat igazolását követően valamint további elméleti és gyakorlati vizsgák teljesítésével szerezhetők meg.

 Az oktatóképzésben az egyik legfontosabb szempont, hogy a legkorszerűbb tudásanyag átadása azonos szemlélettel történjen. Az oktatóképzés egységes elméleti és gyakorlati tananyagát az un. „SMSZ Kiképző oktatók” csoportja a Szakmai Bizottság útmutatásai szerinti műhelymunkával dolgozza ki, fejleszti és továbbítja mind a síoktatók, mind a szabadidőben sportoló közönség felé.

Az SMSZ síoktatóiból válogatott bemutatócsapat (Hungarian Interski Demo Team, Magyar Síoktató Válogatott) 1990-ben alakult. Tagjai csak magas technikai tudással rendelkező szakképzett síoktatók lehetnek. Többen közülük kiképző oktatók, akik aktívan részt vesznek az SMSZ képzési tevékenységében.

Az SMSZ Demo Csapata csoportos un. formációs síelés formájában tart bemutatókat hazai sípályákon, síiskolákban és a nemzetközi rendezvényeken.

Az SMSZ szorosan együttműködik a hazai műanyag borítású és havas sípályákkal. Azok a műanyagpályás síklubok, síiskolák, amelyek az SMSZ-el együtt kidolgozott egységes szakmai minősítési rendszer alapján minőségi szolgáltatást nyújtanak vendégeiknek SMSZ Partner Síiskola minősítéssel működhetnek.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK:

Az SMSZ a nemzetközi kapcsolatok ápolásával és sportdiplomáciai tevékenységgel igyekszik szolgálni a sí- és egyéb havas sportok oktatásának ügyét.

A sí és más havas sportok oktatói szervezeteiből álló nemzetközi szövetségekben (Interski International, IVSI, ISIA) a tagországokat egy hazai szervezet képviselheti. A képviseletre olyan, a havas sportok oktatásával foglalkozó szervezet jogosult, amelyik megfelel a nemzetközi standardoknak.

Magyarországot a nemzetközi szövetségekben az SMSZ képviseli. Aktívan részt vesz e szervezetek munkájában, biztosítva ezzel a szakmai és a sportbaráti kapcsolatok építését, fenntartását a nemzetközi oktatói szervezetekkel és a tagországok oktatóinak szervezeteivel.

Az INTERSKI International (http://www.interski.org )  az ernyőszervezete a havas sportok oktatásával foglalkozó nemzetközi szövetségeknek. Négyévente rendezi világkongresszusait, amelyeken a résztvevő tagországok bemutatják szakmai tudásukat és vezető oktatóik elméleti előadásokon és gyakorlati oktatásokon, un. workshopokon adják át egymásnak aktuális, az oktatás terén szerzett tapasztalatokat, új megoldásokat.

Magyarország az Interski International-ba 1991-ben került felvételre az ausztriai St. Antonban megrendezett kongresszus alkalmával. Azóta a magyar delegáció aktívan részt vesz a nemzetközi tapasztalatcserében. A „Magyar Síoktató Válogatott” (Hungarian Insterski Demo Team) eddig minden Interski Kongresszuson formációs sízés bemutatóval lépett föl, melyek egyre nehezebb koreográfiájú gyakorlatokat tartalmaztak. (1995. Japán, 1999. Norvégia, 2003. Svájc, 2007. Korea, 2011. Ausztria, 2015. Argentina).

Büszkék vagyunk arra, hogy egyesületünk jelenlegi elnöke, dr. Egri Katalin 2013. és 2015. között Interski International alelnökeként működött közre a szervezet munkájában.

Az IVSI (Internationaler Verband der Schneesport-Instruktoren, www.ivsi.info) a nem főfoglalkozású síoktatók nemzetközi szervezete. Ezek az oktatók munkájukat a szabadidő aktív eltöltésére szerveződő egyesületekben, turistaszervezetekben, sportszervezetekben és egyéb keretek között oktatnak, többnyire főfoglalkozásuk mellett önkéntesként. Az SMSZ az IVSI nemzetközi szövetségnek 1990 óta tagja. 

A magyar síoktatás és síoktatóképzés mára olyan szintet ért el, amely kivívta a nemzetközi szakmai szervezetek elismerését. Ennek köszönhető, hogy az IVSI Elnöksége felkérte szervezetünket a 2009. évi IVSI Kongresszus megszervezésére és lebonyolítására, amely 11 ország részvételével 2009. januárjában a Mátraszentistváni Síparkban került nagy sikerrel megrendezésre.

Az ISIA (International Ski Instructors Association, http://www.isiaski.org) a hivatásos síoktatók nemzetközi szervezete, melynek az SMSZ 2004 óta tagja.  E szervezet fontos szerepet tölt be a hivatásos síoktatók nemzetközi együttműködésében azzal, hogy megalkotta és közzétette a síoktatói hivatás gyakorlásához szükséges minimum szakmai képzési feltételeket, azokat az elvárásokat, melyekkel a síoktatónak a munkavégzés során sítechnikai, metodikai és didaktikai tudásban valamint a biztonság terén rendelkeznie kell.

Az ISIA szervezeti és szakmai munkáját többek között azzal is segítette szervezetünk, hogy 2010-ben és 2015-ben az ISIA Elnökségének egy-egy ülését, 2011-ben pedig a biztonságos síoktatás kérdésével foglalkozó szakmai konferenciáját szervezte meg Budapesten.

Újabb sportdiplomácia siker, hogy dr. Egri Katalint 2017. tavaszán mindkét nemzetközi síoktató szervezet az elnöksége tagjai közé választotta négy évre.

Az SMSZ az utóbbi években meghatározó szerepet vállalt az Európai Bizottság előtt folyamatban lévő egyeztető eljárásban, ahol számos tagországgal karöltve tiltakozik az ellen francia, osztrák és olasz, alapvetően piacvédő előterjesztés ellen, hogy a közösségi piacon bevezetni tervezett, a síoktatói képesítést igazoló szakmai kártya kiváltásának feltétele az un. Eurotest legyen. Az Eurotest lényegében egy versenykörülmények között megrendezett óriás-műlesikló futam igen magas limitidővel. Véleményünk szerint a jó minőségű síoktatásnak nem feltétele az, hogy az oktató versenypályán is jól tudjon teljesíteni 

SMSZ SZERVETI MŰKÖDÉSE

A Síoktatók Magyarországi Szövetsége közhasznú egyesületi formában működik az Alapszabályában elfogadott célok megvalósítása érdekében. Legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely évente kerül megtartásra, melyen a szervezet rendes és pártoló tagjai tanácskoznak és hoznak döntéseket.

Központi támogatás híján működését és szakmai programjait a tagdíjakból, közhasznú cél szerinti tevékenységének bevételeiből, a felajánlott SZJA 1%-ból, illetve pályázatok útján szerzett támogatásokból fedezi.

Az SMSZ tevékenységét az Elnökség irányítja.

Az Elnökség tagjai:

Elnök : dr. Egri Katalin

Szakmai Alelnök: Kovács Tamás Máriusz

 

Elnökségi tagok:

dr. Babos Sándor

Benczúr Gyula

Kiss Dániel Csaba

Polacskó Dániel

Révész Máriusz

 

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Elnök:

Bakacsi Zoltán 

Tagok:

Farda Zsuzsa

Bártfai László

 

A Szakmai Bizottság tagjai:

Elnök:

dr. Dosek Ágoston

Tagok:

Csollány Csaba

Dalos Péter

Polacskó Dániel

Takács Norbert

Udvarnoki Gergely

 

A Fegyelmi Bizottság tagjai:

dr. Bányai Gábor

Hellner Péter

Szabó László

 

SMSZ székhelye:

1037 Budapest, Bécsi út 314. B. I.2.

Elérhetőségek: +36 20 9458470, +36 1 3872186

Email: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

Web: www.sioktatas.hu

Facebook: www.facebook.com/sioktatas

                 www.facebook.com/hungarian.interski.demoteam/


Add as favourites (0) | Quote this article on your site

  Be first to comment this article
RSS comments

Only registered users can write comments.
Please login or register.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
< Prev

sifutasstjakob 0

 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók
 • Támogatók